Skip to main content

Taegeuk fra 1 til 8.

Prøv kræfter med en fysisk og mentalt udfordrende kampsport Hwa rang Taekwondo. Her bliver du gjort bekendt med det forskellige taegeuk som er en stor del af den kampsport taekwondoen er. Ordet er består af ”tae”, der betyder ”store”, og ”geuk”, der betyder ”evighed/uendelighed”. Taegeuk betyder ”stor uendelighed”. Med det mener man, at de 8 taegeuks indeholder alt, hvad man har brug for i Taekwondo.
De 8 taegeuks er opbygget efter de 8 gwe’er (også kaldet palgwe). En gwe er et trigram som består af 3 bjælker, der ligger oven på hinanden. De kan være ubrudte ( —– ) eller brudte på midten

(– — ). Derfor er der mulighed for 8 forskellige gwe’er. Hver taegeuk er baseret på en gwe.   

Taegeuk er ikke kun en vigtig del af Taekwondo, men det er også et symbol på livet og universets uendelighed i den koreanske kultur. De otte forskellige taegeuks repræsenterer forskellige filosofiske principper, og deres trigrammer har også forskellige betydninger og symboliserer forskellige elementer i naturen. For at blive en dygtig Taekwondo-udøver, er det nødvendigt at mestre de otte taegeuks, da de er grundlaget for alle teknikker og bevægelser i denne kampsport. Ved at lære og beherske taegeuks kan man også forbedre sin koncentration, balance og kropsbevidsthed, som alle er vigtige aspekter i Taekwondo og kan overføres til andre områder af ens liv. Derfor er Taegeuk en vigtig del af Taekwondo-træningen og dens filosofi.  

Her kan du finde Taegeuks 1 – 8 som er dem du skal kunne til kup gradueringerne i taekwondo

Er du nysgerrig på at vide mere, så kan du kontakte klubben